Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά > Panels Δείτε επίσης:   Μεταλλικά Κτίρια    Χαλυβουργικά


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ PANELS (ISO 9002)

Σύγχρονη και οικονομική λύση για θερμομονωτική επικάλυψη και nλαγιοκάλυψη κτιρίων με πλεονεκτήματα την ταχύτητα τοποθέτησης και την καλαίσθητη εμφάνιση.
Εισάγονται από την lταλία από βιομηχανία πρωτοπόρο και επιτυχημένη στον κλάδο της, με αυτόματες γραμμές παραγωγής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενες, nou εξασφαλίΖουν σταθερή nοιότητα και σύντομους χρόνους παράδοσης. Τα panels είναι τύnου σάντουιτς, αποτελούνται δηλαδή από δύο χαλυβδοελάσματα, ανάμεσα στα oπoία παρεμβάλλεται η μόνωση της πολυουρεθάνης. Η αλληλοσύνδεσή τους είναι απλούστατη με εγγυημένη την υδατοστεγάνωση. Επιπλέον, φέρουν ενσωματωμένο αφρώδες πλαστικό σφουγγάρι, πou εξασφαλίΖει στεγανότητα κατά του αέρα και της σκόνης. Παραδίδονται κομμένα στα επιθυμητά μήκη, με μέγιστο μήκος τα 13,5 m.

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
Οικολογική πολυουρεθάνη (χωρίς φρέον), αυτοσβενύμενη, κλάσης B2 κατά DΙΝ 4102 και ανυγροσκοπική (95% κλειστές κυψέλες, απορρόφηση νερού λιγότερο από 3% κατ' όγκο).
πυκνότητα: 40 kg/ κυβ.μέτρα
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,0l7 kcal/mh ° C

ΕΛΑΣΜΑΤΑ
Χαλυβδοελάσματα τυποποιημένου πάχους 0,5 mm, γαλβανισμένα σύμφωνα με το σύστημα SENDZIMIR. Κατόnιν παραγγελίας, μπορούν να παραδοθούν χαλυβδοελάσματα διαφορετικού πάχους, όπως επίσης και ανοξείδωτα, ελάσματα αλουμινίου (φυσικού ή βαμμένου), καθώς και ελάσματα χαλκού. Η εσωτερική επιφάνεια των πάνελς της επικάλυψης μπορεί να απoτελείται, αντί ελάσματος, από αλουμινόχαρτο γκοφρέ ή πισσόχαρτο.

ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
Η βαφή των ελασμάτων γίνεται με ισχυρή πολυεστερική βαφή φούρνου, πάχους 25μm.
Κατόπιν παραγγελίας, μπορούν να παραδοθούν panels με εποξειδική βαφή (κατάλληλη για χρήση στην βιομηχανία τροφίμων), βαφή τύπου PVDF (για περιβάλλοντα ιδιαίτερα εnιβεβαρυμένα σε ρύπανση), καθώς και panels με πλαστικοποιημένα χαλυβδοελάσματα.

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Panels (τύποι, συντελεστές, βάρος κ.α.)


Copyright © 2005 - ΒΙΜΕΚΟ ΕΠΕ